Rekat tomt

Markarbeten i full gång. Kul att se vad som hänt dag för dag. 

    
 LTA-tank på plats intill garaget.

  
Väg upp till hus och garage.
   El och VA-schakt. En avsättning med el+vatten till båtplatsen!